AminetAminet
Search:
84559 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

driver/other/BetaScan3_PL.lha

Mirror:Random
Showing:i386-amithlongeneric
No screenshot available
Short:Polish catalog for BetaScan_v3
Author:Daniel Sternik <dxs2 at wp.pl>
Uploader:Daniel Sternik <dxs2 wp pl>
Type:driver/other
Version:1.0
Replaces:hard/drivr/BetaScan3_PL.lha
Architecture:m68k-amigaos
Date:2003-03-22
Download:http://aminet.net/driver/other/BetaScan3_PL.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/driver/other/BetaScan3_PL.readme
Downloads:6024

---POLISH ONLY---

Polska lokalizacja do programu BetaScan v3

Instalacja jest bardzo  prosta.  Wystarczy  uruchomiê  jeden  z
dostarczonych skryptów instalacyjnych (w zaleûnoôci jakiego zestawu
znaków uûywamy domyôlnie w systemie). Nastëpnie zostaniemy poproszeni
o wybranie zestawu znaków plików, które majâ zostaê zainstalowane
(AmigaPL lub ISO-8859-2 do wyboru). Lokalizacja w ISO jest zgodna z
nadchodzâcym OS4.

Plik zawierajâcy przetîumaczone ciâgi pojawiajâce sië w programie
zostanie  skopiowany,  w  zaleûnoôci od wyboru dokonanego przez
uûytkownika, do jednego z katalogów:

  - LOCALE:Catalogs/polski
  - PROGDIR:Catalogs/polski

Lokalizacja w ISO-8859-2 jest caîkowicie zgodna z nadchodzâcym OS4.

Pakiet przygotowali:

Daniel Sternik <dxs2 at wp.pl>
  - tîumaczenie ciâgów pojawiajâcych sië w programie

Mariusz Danilewicz <mandi at interia.pl>
  - korekta, skrypt instalacyjny...


Amiga Translators' Organization http://ato.vapor.com/ato
                mail: ato-info at ato.vapor.com


Contents of driver/other/BetaScan3_PL.lha
 PERMSSN  UID GID  PACKED  SIZE RATIO METHOD CRC   STAMP     NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]         3743  5387 69.5% -lh5- 7036 Feb 4 2003 BetaScan3_PL.info
[generic]         937  2516 37.2% -lh5- 6af4 Mar 17 2003 BetaScan3_PL/BetaScan_v3_AmigaPL
[generic]         2711  4880 55.6% -lh5- 7624 Mar 17 2003 BetaScan3_PL/BetaScan_v3_AmigaPL.info
[generic]         939  2516 37.3% -lh5- 34cf Mar 17 2003 BetaScan3_PL/BetaScan_v3_ISO-8859-2
[generic]         2710  4880 55.5% -lh5- a01f Mar 17 2003 BetaScan3_PL/BetaScan_v3_ISO-8859-2.info
[generic]         578  1030 56.1% -lh5- 1066 Mar 17 2003 BetaScan3_PL/CzytajTo_AmigaPL
[generic]         1476  4173 35.4% -lh5- d13e Feb 3 2003 BetaScan3_PL/CzytajTo_AmigaPL.info
[generic]         580  1030 56.3% -lh5- b63f Mar 17 2003 BetaScan3_PL/CzytajTo_ISO-8859-2
[generic]         1477  4173 35.4% -lh5- 78c6 Feb 3 2003 BetaScan3_PL/CzytajTo_ISO-8859-2.info
[generic]         1027  2102 48.9% -lh5- 9bcf Mar 15 2003 BetaScan3_PL/Pliki/AmigaPL/betascan.catalog
[generic]         1028  2102 48.9% -lh5- 36ea Mar 15 2003 BetaScan3_PL/Pliki/ISO-8859-2/betascan.catalog
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total    11 files  17206  34789 49.5%      Mar 22 2003

Aminet © 1992-2024 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>